svitla4ok: (happiness)
[personal profile] svitla4ok
"The awkward moment" (2014) - мова піде про трьох гламурних чувачків, які живуть у Нью-Йорку і до біса багато  п'ють кави та щоранку снідають в одному й тому ж кафе, неначе це чоловічий варіант "Секс і місто". Проблеми цих чуваків давно відомі світові: секс, пиво, розваги, ну, і мабуть шмотки, а то занадто вже гламурні якісь вийшли. Одним словом, якщо переказувати сюжет, то вже можна й не дивитися.
Тут надто мало комедії, а смішні моменти, розкидані по стрічці так епізодично, що безперервного сміху не гарантують. Мінімальну компенсацію можна отримати хіба під час фінальних титрів - кумедні моменти зі зйомок завжди рятують навіть  найбезглуздішу стрічку.
Потішило тільки, що все відбувається у Нью-Йорку і модний, завжди в тему саундтрек. А ще, що супутниця Зака Ефрона страшненька (то певно, щоб його не затьмарювала?) і вдягається а-ля Френсіс Ха. Ну, і хіба сцена з книгою потішна, то вже якщо розкривати карти. Якщо додати трохи сарказму, то Ефрон чудово прорекламував користь читання.
Загальне враження, ніби це відполірована стрічка для хіпстерів, тільки бозна-яких. А ще хронометраж вже настільки затягнутий, що складається враження, ніби минуло дві години, та насправді всього лиш півтори.
І, як завжди в фільмах про Нью-Йорк, найкращу роль зіграв Центральний парк.
Дивитися, коли ну зовсім нема що робити.
That-Awkward-Moment
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitla4ok: (Default)
svitla4ok

June 2014

S M T W T F S
12345 67
8 91011 12 1314
1516 1718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:30 am
Powered by Dreamwidth Studios