svitla4ok: (happiness)
[personal profile] svitla4ok
От часом таке буває, що дивишся фільм і не розумієш чим думали сценаристи. Ну, правда, я можу витримати будь-який фінал, якщо він не суперечить власній внутрішній гармонії. Бо часом після деяких фільмів її доводиться шукати в інших стрічках.
Мабуть "Таймер" (2009) переконав мене, що я не зовсім до кінця вірю в фатум. Бо як же ж хочеться спонтанності і непередбачуваності і щоб "любви все возрасты покорны" ( і хто тільки придумав цю фразу і де, і коли я її почула?).
Фільм з тих не розкручених американських зі свіжими обличчями і незаштампованими сценами. Що тішить: жодного разу не захотілося перекрутити чи глянути, а скільки ж там до кінця.
І все,звісно,чудово, та я не розповіла про що стрічка. Вона про те, що було б якби, ми знали, де, коли і кого ми зустрінемо, щоб провести решту життя. Так зване сплановане життя за ваші гроші. Жодних стресів і венеричних хвороб. Та навіть найпродуманіші системи дають збій, а найпланованіші люди прагнуть спонтанності. І чесно, краще б вони були спонтанними все життя, бо моєму розчаруванню немає меж. Але добре, це ж фільм, буду тішити себе ілюзією, що в житті все інакше.
Коротше мораль така, що ваша пора вже шукати альтернативу цьому шаблонному слову "половинка людина завжди поруч, а щоб зустрітися, часом просто треба не поставити будильник.
Однозначний жирний плюс саундтреку у фінальній сцені - Iron and wine зуміють розтопити лід у будь-якому серці. А так можна дивитися, хтозна, можливо, вам фінал прийдеться до смаку;)
kinopoisk.ru-TiMER-1379700
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitla4ok: (Default)
svitla4ok

June 2014

S M T W T F S
12345 67
8 91011 12 1314
1516 1718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:29 am
Powered by Dreamwidth Studios