svitla4ok: (happiness)
[personal profile] svitla4ok
Коли заводила тег для серіалів, то думала, що це на один раз і більше ніколи не знадобиться. Та тепер серіали почали штампувати такої якості, що навіть неможливо уявити куди їм рухатися далі.
Я рідко дивлюся свіжак, а особливо серіальний. Але, коли тобі спочатку цей серіал радять, а протягом наступних днів усі і всюди тільки про нього і пишуть, то ти врешті підкоряєшся долі і трактуєш це, як знаки, що все-таки варто дивитися.
"Справжній детектив" (True Detective, 2014) варто дивитися, бо це всього лиш 8 серій. І перша серія чимось та і захоплює. Можливо отим поєднанням сьогодення і недалекого минулого. Що вдієш, обожнюю флешбеки.
Щодо сюжету, то він багато чого нагадує, а так, як останній прочитаний детектив був Стіга Ларссона, то частково нагадував мені першу книгу трилогії. Загадкове вбивство видається не надто загадковим, більше цікавлять стосунки двох детективів, їх життя поза справою. Меттью Макконахі тут знову приємно дивує. І цей його образ не від світу цього рятує чи то витягує цей серіал. Хоча, звісно, Вуді Харрельсон у ролі напарника лише доповнює до цілісності картинку,бо ж його герой такий реальний - з усіма тими недоліками, які притаманні поліцейським і не тільки. Хоча фінал направду трохи розчарував.
Що тут відразу підкорює вибагливе глядацьке серце - це початкові титри і вдало підібрана пісня. Псевдофілософські розмови героя Макконахі спершу інтригують, далі місцями дратують, а у фіналі залишають три крапки. Хоча загалом залишається приємне враження, бо із жанром сценаристи не прогадали - нео-нуар і південна готика зробили свою справу, а краєвиди Луїзіани наситили картинку атмосферою, яка буквально шепоче до тебе з екрану.
Кажуть, що буде наступний сезон, але з іншими акторами і іншою історією. Хто зна чи буду дивитися...
kinopoisk.ru-True-Detective-2339351
Когда-то была только тьма, а теперь свет побеждает
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitla4ok: (Default)
svitla4ok

June 2014

S M T W T F S
12345 67
8 91011 12 1314
1516 1718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:29 am
Powered by Dreamwidth Studios